October 19th, 2019

размышлизмы, умные, мысли

Солодких справ майстер Черіковський Микола Васильович

Солодких справ майстер Черіковський Микола Васильович

Стаття присвячена діяльності видатного інженер-технолога, винахідника, педагога,
громадського діяча другої половини ХІХст. Черіковського Миколи Васильовича. Мета
даної публікації – відновити в реєстрі видатних особистостей України незаслужено
стерте часом ім’я колись добре відомої людини, директора Смілянського рафінадного
заводу, новатора у галузі цукроваріння, організатора і попечителя Смілянських
технічних класів,одного з фундаторів Київського відділення Імператорського Руського
технічного товариства, нагадати про міжнародні досягнення вітчизняних винахідників
минулого. В статті, на основі документів, виявлених в архівах України,
простежуються етапи винахідницької та педагогічної діяльності М.В.Черіковського,
Частина документів, на яких посилається публікація, вводиться в науковий обіг
вперше.
Collapse )
Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.